Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc

Cập nhật: 12:08 - 04 tháng 8, 2022

Mua, bán hóa chất độc nhưng không có phiếu kiểm soát sẽ bị xử phạt theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 163/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

CHƯƠNG 2. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc không có đầy đủ các thông tin theo quy định của pháp luật về hóa chất;

b) Không lưu giữ hoặc lưu giữ Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về hóa chất.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán hóa chất độc nhưng không có Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo quy định của pháp luật về hóa chất.

Tham khảo mẫu phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc

Mẫu phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc.
Mẫu phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc.

Nếu các bạn cần mẫu này cứ nhắn tin Zalo mình gửi file cho nha.