Phạt hành chính nếu san chiết, đóng gói hóa chất trái phép

Cập nhật: 11:44 - 23 tháng 8, 2022

Nghị định 71/2019/NĐ-CP được Chính phủ thống nhất ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Hiện nay, hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 7 Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Phạt hành chính nếu san chiết, đóng gói hóa chất trái phép
Hình Minh Họa.

Theo đó, đối tượng nào có hành vi vi phạm quy định về hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất thì Chính phủ thống nhất áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định 71/2019/NĐ-CP, cụ thể:

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không bảo quản riêng bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng mà còn tiếp tục được sử dụng để san chiết, đóng gói hóa chất.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi san chiết, đóng gói hóa chất vào vật chứa, bao bì không đảm bảo kín, chắc chắn.

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

  • Không kiểm tra, làm sạch bao bì, vật chứa hóa chất đã qua sử dụng trước khi san chiết, đóng gói hóa chất;
  • Thực hiện san chiết, đóng gói hóa chất tại địa điểm không đảm bảo các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Như vậy, mức phạt cao nhất là 20.000.000 đồng áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động san chiết, đóng gói hóa chất đồng thời một số hành vi này còn bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nếu xảy ra tình trạng mất an toàn về môi trường quy định tại Nghị định 71/2019/NĐ-CP.