Hợp chất vô cơ là gì?

Cập nhật: 12:57 - 01 tháng 8, 2022

Hợp chất vô cơ là một hợp chất hóa học thiếu cả liên kết cộng hóa trị cacbon-cacbon (CC) và cacbon-hydro (CH).

Hợp chất vô cơ là gì?
Hợp chất vô cơ.

Hợp chất hóa học được tạo thành từ hai hoặc nhiều nguyên tố liên kết hóa học với nhau. Một trong những cách để phân loại các hợp chất là xác định chúng là hữu cơ hay vô cơ.

Hợp chất hữu cơ là một loại hợp chất có chứa nguyên tử cacbon. Ngược lại, một hợp chất vô cơ sẽ là một hợp chất không chứa cacbon.

Tuy nhiên, không phải tất cả các hợp chất chứa cacbon đều là chất hữu cơ. Ví dụ, carbon dioxide là một hợp chất vô cơ; mặc dù nó có một nguyên tử cacbon nhưng nó không có liên kết CC hoặc CH.

Một số lý thuyết về hợp chất vô cơ

Các chất hóa học mà sinh vật tạo ra đã được gọi là hữu cơ vì chúng đến từ các sinh vật . Những thứ có được từ những sinh vật không sống được gọi là vô cơ, nghĩa là "không phải hữu cơ". Đây là ranh giới cơ bản xác định chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ.

Các hợp chất vô cơ được coi là những hợp chất không có nguồn gốc từ sinh vật. Ví dụ, chúng có thể có nguồn gốc từ các hệ thống địa chất, ví dụ như trầm tíchquặng.

Các loại hợp chất vô cơ

Hợp chất hóa học là chất bao gồm các nguyên tử hoặc ion của hai hoặc nhiều nguyên tố liên kết hóa học với nhau trong khi nguyên tố hóa học là chất chỉ có một loại nguyên tử. Hầu hết các nguyên tố là vô cơ nhưng về mặt kỹ thuật không phải là hợp chất vô cơ vì chúng chỉ bao gồm một loại nguyên tử. Do đó, việc phân loại các hợp chất vô cơ đòi hỏi việc phân nhóm các chất bao gồm nhiều hơn một loại nguyên tử. Ngược lại, các chất vô cơ đơn giản (không nhất thiết là hợp chất) được phân loại là kim loại hoặc phi kim loại. Tuy nhiên, không có sự phân biệt rõ ràng giữa kim loại và phi kim loại.

Hầu hết các hợp chất vô cơ là hợp chất ion. Điều này có nghĩa là liên kết hóa học giữ các nguyên tử lại với nhau là liên kết ion. Dựa trên thành phần hợp chất vô cơ, các hợp chất ion có thể được phân loại thành bazơ, axit và muối.

Liên kết ion là liên kết mà ở đó có sự chuyển hoàn toàn của một điện tử từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Nó là lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu, tức là cation và anion. Một cation là một ion tích điện dương trong khi một anion là một ion tích điện âm. Ví dụ, natri clorua là một hợp chất ion trong đó cation Na+ và anion Cl- được giữ với nhau bằng liên kết ion.

Một hợp chất ion có các ion hydro (H+) được phân loại là một axit. Ngược lại, một hợp chất ion có hydroxit (OH-) hoặc oxit (O2-) được phân loại là bazơ. Một hợp chất ion được tạo thành bởi phản ứng axit-bazơ và không có các ion đó được gọi là muối.

Nước chắc chắn là một trong những hợp chất vô cơ quan trọng nhất đối với mọi sinh vật. Nó là một hợp chất bao gồm hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Tuy nhiên, nó không phải là một hợp chất ion mà là một phân tử được tổ chức bằng liên kết cộng hóa trị giữa hydrooxy.

Khoa học

Nghiên cứu các tính chất và tổng hợp các hợp chất hữu cơ được gọi là hóa học hữu cơ trong khi nghiên cứu các tính chất và tổng hợp hóa học vô cơ được gọi là hóa học vô cơ.