Glycol Ethers và công dụng của chúng là gì?

Cập nhật: 19:21 - 06 tháng 9, 2022

Glycol Ethers là một nhóm dung môi dựa trên các ete ankyl có thể từ ethylene glycol hoặc propylene glycol (chúng thường được sử dụng trong sơn và chất tẩy rửa)

Thông thường, những dung môi này có nhiệt độ sôi cao hơn. Chúng được phân loại thành hai loại là “e-series” và “p-series” tùy thuộc vào việc chúng được làm từ ethylene oxide hay propylene oxide tương ứng.

Hầu hết, ete glycol dòng p được sử dụng trong chất tẩy dầu mỡ, chất tẩy rửa, sơn aerosol và chất kết dính. Mặt khác, ete glycol e-series được tìm thấy trong dược phẩm, kem chống nắng, mỹ phẩm, mực, thuốc nhuộm và sơn gốc nước.

Vai trò của Glycol Ethers
Vai trò của Glycol Ethers

Công dụng của Glycol Ethers

 • Làm dung môi cho nhựa
 • Làm dung môi cho sơn mài
 • Làm dung môi cho sơn
 • Làm dung môi cho vecni
 • Làm dung môi cho kẹo cao su
 • Làm dung môi cho nước hoa
 • Làm dung môi cho thuốc nhuộm
 • Làm dung môi cho mực
 • Là một thành phần của sơn và bột nhão
 • Là một thành phần của các hợp chất làm sạch
 • Là một thành phần của mỹ phẩm
 • Là một thành phần của chất lỏng thủy lực

Toàn cảnh về Glycol Ethers

Glycol Ethers đã được sử dụng từ những năm 1960 làm dung môi và chất ổn định trong nhiều loại sản phẩm cá nhân, gia dụng và công nghiệp. Việc sử dụng ete glycol đã thay đổi đáng kể trong 30 năm qua.

Dòng E trọng lượng phân tử thấp đã được loại bỏ dần dần và dần dần được thay thế bằng dòng P trọng lượng phân tử thấp bất cứ khi nào có thể. Các chất này là hóa chất công nghiệp, không được mong đợi tự nhiên trong môi trường.

Những thay đổi đáng kể đã ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường glycol ethers trong thập kỷ qua:

 • Sự phát triển của chất phủ bề mặt gốc nước thay thế cho chất phủ dung môi: Có vẻ như chất phủ gốc nước chủ yếu sử dụng ete glycol làm chất kết dính đã là yếu tố chính đằng sau sự phát triển của toàn bộ thị trường ete glycol.
 • Ete glycol gốc propylen oxit (dòng P): Sự tăng trưởng này chủ yếu là do mối quan tâm gia tăng về tác dụng độc học của một số ete glycol dựa trên etylen oxit.
 • Tiếp tục thay đổi trong các sản phẩm ete glycol dòng E: Ở các khu vực chính trên thế giới, tăng trưởng chủ yếu dành cho các sản phẩm butyl (và một số ete glycol đặc biệt có khối lượng nhỏ hơn); nhóm sản phẩm metyl và etylic bị suy giảm.