Yêu cầu đối với chất tải lạnh

Cập nhật: 10:29 - 25 tháng 7, 2022

Để trở thành một chất tải lạnh lý tưởng thì nó cần có các tính chất và đặc điểm riêng của nó. Hãy cùng xem các thông tin bên dưới:

Yêu cầu đối với chất tải lạnh

Điểm đông đặc phải thấp hơn nhiệt độ làm việc của hệ thống nhiều. Trong thực tế, phải có hiệu nhiệt độ an toàn là 5°C, ví dụ nếu yêu cầu nhiệt độ làm việc của hệ thống là -15°C thì nhiệt độ đông đặc của chất tải lạnh ít nhất phải đạt -20°C hoặc thấp hơn nữa.

Nhiệt độ sôi phải đủ cao để không bị bay hơi tốt thất vào môi trường khi máy lạnh không hoạt động, nghĩa là phải không dễ bay hơi. Đối với các chất dễ bay hơi như cồn, rượu... phải cho tuần hoàn trong hệ thống kín để tránh tổn thất do bay hơi.

Không được ăn mòn thiết bị, gây han rỉ đối với máy móc và thiết bị, làm giảm tuổi thọ, gây ra các hỏng hóc.

Không ảnh hưởng đến các vật liệu làm kín.

Dễ dàng kiểm tra nhiệt độ đông đặc.

Không cháy, không gây nổ.

Không độc hại với cơ thể sống, không làm mất phẩm chất hàng hoá bảo quản.

Hệ số dẫn nhiệt và nhiệt dung riêng càng lớn càng tốt vì chất tải lạnh cần có tính chất trao đổi nhiệt tốt và khả năng trữ lạnh lớn.

Độ nhớt và khối lượng riêng càng nhỏ càng tốt vì độ nhớt nhỏ, tổn thất áp suất trên đường ống giảm, công tiêu tốn cho việc tuần hoàn chất tải lạnh giảm ; khối lượng riêng nhỏ cũng làm giảm công bơm đồng thời tăng hệ số trao đổi nhiệt.

Cần có tính kinh tế tốt nghĩa là rẻ tiền, dễ kiếm, dễ vận chuyển và bảo quản. Không có chất tải lạnh lý tưởng đáp ứng đầy đủ các tính chất trên. Trong thực tế, chỉ có chất tải lạnh có cả các ưu nhược điểm. Khi ứng dụng trong các trường hợp cụ thể cần phải chọn chất tải lạnh sao cho nó phát huy được các ưu điểm và hạn chế đến mức thấp nhất các nhược điểm của nó.

Trên đây là các yêu cầu chi tiết đối với chất tải lạnh. Bài viết tiếp theo mà chúng tôi sẽ chia sẻ đến là: Nguyên lý làm việc của hệ thống làm lạnh.