Hướng dẫn giảm thuế GTGT xuống 8% với hóa chất cơ bản

Cập nhật: 08:32 - 10 tháng 8, 2022

Tổng cục Thuế có Công văn 2252/TCT-CS ngày 27/6/2022 giải đáp vướng mắc về giảm thuế GTGT xuống 8% với hóa chất cơ bản.

Hướng dẫn giảm thuế GTGT xuống 8% với hóa chất cơ bản
Hướng dẫn giảm thuế GTGT xuống 8% với hóa chất cơ bản.

Căn cứ khoản 1 Điều 1 và các Phụ lục Danh mục hàng hoá, dịch vụ không được giảm thuế GTGT ban hành kèm theo của Nghị định 15/2022/NĐ-CP và Quyết định 43/2018/QĐ-TTg thì:

"Hóa chất cơ bản" không thuộc hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT và không được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh "Hóa chất cơ bản" và đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10% thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Như vậy, mặt hàng hóa chất cơ bản thuộc nhóm hàng hóa được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại các Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng (ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP) để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Công văn 2252/TCT-CS được Tổng cục Thuế ban hành ngày 27/6/2022.

Quốc Đạt/Thư Viện Pháp Luật