Propylene Glycol Ete là gì?

Cập nhật: 09:50 - 09 tháng 1, 2023

Propylen glycol ete là hợp chất hữu cơ được tạo ra từ phản ứng của propylen oxit với rượu có xúc tác là bazơ.

Nó là một loại Cồn bao gồm nhưng không giới hạn ở methanol, ethanol, propanol, butanol và phenol. Các ete glycol cao hơn có thể được tạo ra từ các phản ứng tiếp theo với các oxit propylen bổ sung.

Tìm hiểu Propylene Glycol Ete
Tìm hiểu Propylene Glycol Ete

Những hợp chất này thường được sử dụng làm chất kết nối trong sơn và làm dung môi và cũng là vật liệu để sản xuất chất phủ, nhựa, mực và chất tẩy rửa.

So với ete ethylene glycol, ete propylene glycol mang lại lợi thế liên kết, độc tính thấp, tăng khả năng hòa tan chất điện ly và khả năng thấm ướt tuyệt vời. Các ete propylen glycol có các hoạt động trao đổi chất an toàn hơn so với ete ethylene glycol.

Mẫu sản phẩm điển hình cho Propylene Glycol Ete là Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (dung môi PMA)

Sản xuất

Các loại Propylene Glycol Ete được sản xuất dựa trên Phản ứng của một mol rượu với một, hai hoặc ba mol propylen oxit tạo ra ete propylene glycol.

Cấu trúc phân tử của Ete Propylene Glycol
Cấu trúc phân tử của Ete Propylene Glycol

Các ứng dụng của Propylene Glycol Ete

Một trong những lĩnh vực ứng dụng lớn nhất của ete propylene glycol là lớp sơn bảo vệ. Các chất tạo lớp phủ, các nhà sản xuất nhựa và các chất bôi phủ áp dụng những chất này trong lớp sơn bảo vệ cho các ứng dụng trong công nghiệp, ô tô và kiến trúc. Chúng cũng được sử dụng trong làm sạch vì chúng cung cấp sự kết hợp rộng rãi của các đặc tính vật lý và hiệu suất cơ bản cho các công thức trong quá trình làm sạch.

Chúng cũng được sử dụng làm dung môi công nghiệp hiệu suất cao cho sơn, mực và các ứng dụng khác nhau. Việc phát triển và cải tổ sản phẩm mới đã sử dụng chúng làm dung môi.

Polyetylen glycol ete có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau mà ete glycol khác có thể không được sử dụng cho cùng mục đích. Chúng không tạo ra các hiệu ứng độc hại liên quan đến việc sử dụng một số ete etylen glycol. Các ete glycol propylen không tạo ra các hiệu ứng giống như các ete glycol khác này.

Polyetylen glycol ete cung cấp khả năng hòa tan tốt cho nhiều loại nhựa khác nhau bao gồm epoxit, acrylic, alkyds, polyeste, nitrocellulose và polyurethanes. Độc tính thấp, giảm sức căng bề mặt và khả năng hòa tan tốt cho cả vật liệu phân cực và không phân cực được cung cấp bởi những chất này cho chất tẩy rửa. Chúng cũng được sử dụng trong sản xuất laminat và trong các quy trình bán dẫn được sử dụng để chế tạo bảng mạch trong ngành công nghiệp điện tử.

Lưu trữ & Bảo quản

Các ete propylene glycol sử dụng các quy trình xử lý có thể so sánh tương tự với các dung môi công nghiệp thông thường khác. Chúng có thể được lưu trữ trong các thùng thép cacbon. Tuy nhiên, nếu có sự đổi màu nhẹ hoặc có dấu vết nhiễm sắt thì các thùng phuy inox lót phenolic nên được coi là bể chứa.

Cần tránh những điều sau đây khi bảo quản ete propylen glycol - tiếp xúc với không khí, đồng và hợp kim đồng, Buna N, butylen và neopren, và nhôm và hợp kim nhôm.